O Galva s.r.o.

Společnost Galva s. r. o. se sídlem v Držovicích a pobočným závodem v Olomouci byla založena r. 1992 s cílem poskytovat služby v oblasti povrchových úprav.

Povrchové úpravy kovů - galvanické zinkování a fosfátování

Hlavní aktivity představují galvanické zinkování a fosfátování. Společnost využívá moderní technologie a vnitropodnikové procesy tak, aby byly naplněny normy ISO 9001:2008, které jsou pravidelně revidovány. V r. 2015 získala Galva s. r. o. integrační povolení IPPC dle zákona 76/2002 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.

Firma zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců včetně vysoce kvalifikovaných odborníků. Díky dobré spolupráci byly uskutečněny tři projekty podporované EU, které přinesly možnost zefektivnit výrobu, zavést originální řešení úspor energií a zejména zmodernizovat technologii povrchových úprav. Významnými zákazníky jsou dodavatelé do automobilového průmyslu.

 

Projekty podporované EU:

  1. Rozšíření stávajícího informačního systému pro zefektivnění vnitropodnikových procesů
  2. Snížení energetické náročnosti provozu společnosti GALVA s.r.o.
  3. Technologický ROZVOJ společnosti GALVA

CZ_RO_B_C

Povrchové úpravy Prostějov

Plakat A3 povinna publicita GALVA

map1Provozovna Prostějov
GALVA s.r.o.
Na Trávníku 414
796 07 Držovice
tel.: 582 302 090
fax: 582 302 099
e-mail: info@galva.cz

map2Provozovna Olomouc
GALVA s.r.o.
Lazecká 70a
774 00 Olomouc
tel.: 585 227 941
fax: 585 227 941
e-mail: olomouc@galva.cz

Galvatrans

euoppi