OCHRANNÉ VRSTVY NA ZINKOVÝCH POVLACÍCH

Galvanicky vyloučené zinkové vrstvy slouží jako základní ochrana ocelových výrobků. Vzhledem k následné reakci zinku s korozním prostředím  (vlhko, průmyslová atmosféra,atd.) dochází  ke korozi zinku (bílá koroze ) a tím zkrácení životnosti této povrchové úpravy. Pokud prokoroduje celková zinková vrstva dochází ke korozi základního materiálu ( červená koroze ). Pro zvýšení korozní odolnosti této povrchové úpravy se na zinkové povlaky aplikují  pasivace. Tyto následné pasivační vrstvy na zinku mají tedy za cíl zvýšení korozní odolnosti zinkové povrchové úpravy a zlepšení  vzhledu úpravovaného dílu. Nejběžněji používané pasivační vrstvy jsou tzv.tenkovrstvá , tlustovrstvá a černá. V některých případech se v praxi používá i tlustovrstvá pasivace s přídavkem žlutého barviva nazývaná jako žlutá. Pro další zvýšení korozní odolnosti se v některých případech na pasivační vrstvu vylučuje utěsňovací lak. Podrobně je  tato problematika řešena technickou normou ČSN EN ISO 19598. Tato norma také cituje kódové označení jednotlivých kombinací povrchové úpravy a korozní odolnost jednotlivých typů pasivací ve spojení se zinkem.

   

Příklad kódového  značení :  Fe//Zn 8 // An // T0

Fe - základní materiál dílu - železo

Zn - vyloučená zinková vrstva

8 - tloušťka Zn vrstvy udávaná v mikrometrech

An - tenkovrstvá pasivace ; Cn - tlustovrstvá pasivace ; Fn - černá pasivace

T0 - bez utěsňovacího laku  ;  T2 - s utěsňovacím lakem

   

Korozní odolnost celkové povrchové úpravy se testuje zkouškou v solné mlze dle ČSN EN ISO 9727

Příklady minimální korozní odolnosti dle této normy vyjádřeno v hodinách (závěsová technologie při tloušťce zinku 8 mikronů ;   min.počet hodin do bílé koroze / do červené koroze)  

Fe//Zn8//An//T0    -  16 h / 96 h

Fe//Zn8//Cn//T0     -  120 h / 264 h

Fe//Zn8//Cn//T2     -    168 h / 360 h

   

Z uvedených příkladů jsou tedy patrny značné rozdíly v korozní odolnosti mezi jednotlivými pasivacemi a vlivu utěsňovacího laku. Z těchto důvodů je třeba vždy posoudit určení a korozní namáhání povrchově upravovaných dílů.

V praxi se občas z důvodu vysoké korozní odolnosti objevují požadavky na velké tloušťky zinkových  povlaků. V tomto případě je však třeba upozornit, že při tloušťkách galvanického zinkového povlaku nad 20 mikronů, dochází v zinkové vrstvě ke vnitřnímu pnutí s nebezpečím vzniku prasklin nebo dokonce odlupování zinkové vrstvy. Z tohoto důvodu je tedy vhodnější variantou zvolit tenší zinkovou vrstvu ale s kvalitnějším typem pasivace a utěsněním lakovou vrstvou. Výsledný vzhled povrchové úpravy s utěsněním je sice o něco matnější a iridiscence silnovrstvých pasívací je tím potlačena ale celková korozní odolnost povrchové úpravy je mnohem vyšší a bez nebezpečí již zmíněné deformace zinkové vrstvy. Zkušenosti z praxe však ukazují, že mnoho zákazníků si přeje vysokou tloušťku zinkového povlaku a následně zvolí tenkovrstvou (modrou) pasivaci s nejhorší korozní odolností.

         

Kódy povrchových úprav Galva s.r.o. dle technických norem

Typ povrchové úpravy (při tloušťce 12 um ) EN 2081 EN 19598 DIN 50979 VW 13750
VW TL217
Zn+tenkovrstvá pasivace Fe/Zn12/B Fe//Zn12//An//T0 Fe//Zn12//An//T0 Ofl-c340
Zn+tenkovrstvá pasivace+utěsnění Fe/Zn12/B/T2 Fe//Zn12//An//T2nL Fe//Zn12//An//T2 Ofl-c341
Zn+tlustovrstvá pasivace Fe/Zn12/C Fe//Zn12//Cn//T0 Fe//Zn12//Cn//T0 Ofl-c342
Zn+tlustovrstvá pasivace+utěsnění Fe/Zn12/C/T2 Fe//Zn12//Cn//T2nL Fe//Zn12//Cn//T2 Ofl-c343

   

Označení  -  nL   není povinné

   

Graf koroze

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku